Deze activiteit was op vrijdag 8 februari 2019.

We verzamelen ons in het heiligdom “Onze Lieve Vrouwe ter Nood” te Heiloo, de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. We hebben heel gastvrij een kamer speciaal voor Hi5spirit ter beschikking gekregen.

Karin licht ons het programma van deze Statieweg-avond toe. We vinden het zeer interessant en we zijn benieuwd naar ‘Het putje’ en naar de afbeeldingen van de Statieweg.

Eerst gaan we in het donker – best wel spannend – naar de Genadekapel waar rector Jeroen de Wit (voor velen bekend als eerdere begeleider van Hi5spirit) ons vertelt over het mirakel van de Runxput:

“In het einde van de 14e eeuw vond een boer op zijn land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naar huis, maar op miraculeuze wijze keerde het terug naar de plaats van vinding. Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. In zijn nood bad de schipper tot God. Hij hoorde boven het gebulder van de golven en het geraas van de wind een heldere vrouwenstem die zei: ‘Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren’. De schipper herkende de stem van de Godsmoeder en beloofde zich voor haar verering in te zetten. Veilig aan land gekomen kwamen de beide verhalen bij elkaar en de plaats voor de bouw van de Genadekapel was daarmee gevonden. In de voorhof van de Genadekapel bevindt zich de Runxput met heilzaam water, waarmee in de loop van de geschiedenis meerdere wonderen zijn gebeurd.”
We kijken onze ogen uit in de Genadekapel met prachtige schilderingen die blijvend onze aandacht trekken. Steeds zien we weer nieuwe dingen waar een verhaal achter zit. Met pastor Jeroen maken we een mooie gebedsviering mee en komen we al goed in de sfeer voor de Statieweg. Met een brandende kaars verlaten we de kapel en staan we in een grote kring bij de Runxput ter voorbereiding van de wandeling door het prachtige park.

De kruisweg in het park is een weergave van de lijdensweg van Jezus in de vorm van schilderingen. Gelukkig had Karin in een boekje een mooie toelichting gemaakt bij alle schilderingen. Daarmee was het makkelijker om de betekenis van de afbeeldingen te begrijpen. Het was goed om stil te staan bij alle kunstwerken en aandacht te schenken aan de belangrijke gebeurtenissen tijdens de lijdensweg. Karin vertaalt iedere statie ook naar ons en naar het heden: iedere creatie heeft een betekenis die ook past bij wat wij meemaken in ons leven.

De belangrijke gebeurtenissen die waren afgebeeld zijn: 1) de ter dood veroordeling van Jezus; 2) Jezus neemt het kruis op zijn schouders; 3) Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis; 4) Jezus ontmoet zijn heilige moeder; 5) Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen; 6) Veronica droogt het aangezicht van Jezus af; 7) Jezus valt voor de tweede maal; 8) Jezus troost de wenende vrouwen; 9) Jezus valt voor de derde maal; 10) Jezus wordt van zijn kleding beroofd;  11) Jezus wordt aan het kruis genageld; 12) Jezus sterft aan het kruis; 13) Jezus wordt van het kruis afgenomen; 14) Jezus wordt in het graf gelegd.

Ondanks deze lijdensweg voelen we een enorme kracht uit deze Statieweg. Jezus wordt soms geholpen, maar vooral vernederd en slecht behandeld, terwijl hij zelf steeds weer opstaat en doorgaat en zelfs troost biedt.

Het kruis op de heuvel in het park boezemt ons enorm ontzag in. Deze wandeling van bezinning heeft een diepe indruk op ons gemaakt. Vanuit het park lopen we weer terug naar onze Hi5spirit kamer. Hier mogen we in een metalen emmertje twee bollen planten op een briefje met onze grote wens. Hiermee willen we als vervolg op de Statieweg passend nieuw leven creëren. Daarna praten we nog na over de Genadekapel en de Statieweg en gaan we allemaal voldaan weer huiswaarts.

Reacties zijn gesloten.

Vorige