Bekijk alle foto’s op onze Facebook.

Deze activiteit was op: 18 maart 2016

Vrijdagavond 18 maart kwamen de jongeren van Hi5spirit samen op de jongerenzolder van het Julianaklooster in Heiloo om stil te staan bij de betekenis van de Paaskaars. Allereerst maakten de jongeren een mindmap rond de betekenis van Pasen. Vrijwel alle belangrijke christelijke aspecten kwamen direct op papier. Na een inventarisatie van de opgeschreven aspecten, kwam de vraag naar de betekenis van de Paaskaars. Aan de hand van het lijdensverhaal van Jezus en de wederopstanding hebben we de betekenis van de Paaskaars uitgediept en uitgebreid besproken. Met name het verdrijven van het duistere door het Licht van Christus, was symbolische taal die enige uitleg behoefde. Het bleek voor de jongeren niet vanzelfsprekend om het kwaad en het lijden te beschrijven als ‘donker’ of ‘duisternis’. De hoopvolle en troostrijke conclusie was uiteindelijk, dat we erop mogen vertrouwen dat God altijd bij ons is; zowel in goede als in slechte tijden.
Daarna hebben we de symbolen op de Paaskaars uitgebreid besproken. Allereerst het jaartal van het jaar waarover de Paaskaars haar licht laat schijnen. Dan het kruis, wat direct door de jongeren werd begrepen. De alfa en omega (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet), die symbool staan voor de aanwezigheid van Christus aan het begin en aan het eind van ons leven. Dan de vijf wierrookkorrels (de paasnagels) die in de Paaskaars worden gedrukt, symbool voor de grote wonden van Jezus aan zijn handen, zijn voeten en zijn doorstoken zijde, maar óók van de liefde waarmee de vrouwen Jezus na zijn dood in doeken met kruidige, geurende balsem hebben gewikkeld.

Daarna was het tijd om onze eigen paaskaarsen te maken. We werkten met mooie paraffinekaarsen van de Abdij van Egmond en met behulp van voorbeelden van broeder Beda, gekleurde wasblaadjes en mesjes is er door iedereen een prachtige persoonlijke paaskaars gemaakt.

Aan het eind van de avond zijn we met elkaar naar de inpandige kloosterkapel gegaan en heeft rector (kapelaan) Jeroen de Wit een gebedsviering met ons gehouden en de paaskaarsen van elke jongere persoonlijk gezegend.

Daarbij heeft hij ze uitgenodigd om samen met hun ouders de Paaswake te gaan vieren in hun eigen parochie, om daar hun paaskaars te ontsteken aan het licht van de Paaskaars van de kerk.

Daarna kunnen ze, in de sfeer van hun eigen huis en familie, hun paaskaars tijdens de Paastijd (die duurt tot Pinksteren en niet alleen de twee Paasdagen!) dagelijks aansteken, als teken van de aanwezigheid van Jezus Christus, het Licht van de Wereld.

Reacties zijn gesloten.

Vorige