Deze activiteit was op: zondag 28 mei 2017

Bekijk de foto’s op onze Facebook.

Zondagmiddag 28 mei. In De Nieuwe Beuk in Bergen gebeuren vreemde dingen. Er hangt een wit laken voor een deur met een sterk schijnende lamp erachter. Er wordt met tafels en stoelen gesjouwd en als er enkele jongeren arriveren worden de begeleiders onrustig. “Hij moet nu wel achter het doek gaan zitten of nog even in het kamertje, anders zien ze hem.” ‘Hij’ is Siem van Diepen, onze Mystery guest van vandaag.
Om 13.15 uur zit een groep jonge mensen vol verwachting naar het silhouet achter het laken te kijken. Is het een man of een vrouw; het kan eigenlijk allebei wel. ‘Het’ heeft een bril op. Is het eigenlijk wel écht iemand of is het nog een pop? Nee, ‘het’ beweegt… en dan moet ‘het’ lachen, schuddebuikend wel te verstaan; ‘het’ leeft! Een half uurtje later zit Siem vóór het doek en deelt belangrijke gebeurtenissen in zijn leven met de groep. Boeiende, mooie én verdrietige verhalen. Siem is erg ziek geweest, zó ziek zelfs … maar hij voelt zich opnieuw geboren sinds er een wonder mocht gebeuren in zijn leven op 21 mei 2014.
Siem wordt gelukkig als hij indrukwekkende portretten mag maken van jonge mensen. Hij fotografeert ze terwijl ze praten over wat hen bezighoudt en dat is wat hij ook met ons wil gaan doen: indrukwekkende portretfoto’s maken. Nee, niet hij; wij zélf gaan dat doen; foto’s maken van elkaar! Tieners en op de foto gaan …. mmm, geen eenvoudige opdracht.
We praten over veiligheid en vertrouwen. Je bepaalt zelf of je foto mag blijven of niet. Zo niet, dan wordt hij terstond vernietigd. Alleen jij bepaalt wat er met jouw foto gebeurt! Niemand mag zomaar een foto van iemand anders op internet zetten, want dan heb je er geen controle meer over! Verder legt Siem uit hoe belangrijk het licht is en hoe dat werkt.
Dan aan de slag! De eerste ronde moeten we juist ‘slechte’ foto’s maken. Grappig, want die zijn soms juist heel leuk; een beetje wazig soms en daardoor wat mysterieus. We komen tot de conclusie dat we eigenlijk allemaal mystery guests zijn voor elkaar.
Na de eerste ronde het serieuzere werk. De groepjes bestaan uit drie jongeren; een model, een fotograaf en een interviewer. De interviewer probeert d.m.v. vragen uitdrukkingen op het gezicht van het model te ‘toveren’. Vervolgens is het de kunst om dat moment als fotograaf te ‘pakken’. Er wordt intensief gewerkt, waarbij Siem assisteert. Wat een vertrouwen schenken ze elkaar! De jongeren leren om met andere ogen én héél goed te kijken, te zien eigenlijk. Aan het eind kiest elke jongere twee of drie foto’s uit. Het leuke is, dat er van elke jongere een favoriete foto overblijft en dat hadden ze eigenlijk van tevoren niet verwacht.
Siem laat ons hierna zijn foto’s zien. Wow, écht prachtig! Hij legt het verschil uit tussen het fotograferen van een ‘lekker ding’ (waarbij je van een mens een ding maakt) en het fotograferen waarbij er een werkelijk contact ontstaat tussen het model en de fotograaf. De foto’s van Siem vertellen een verhaal over het model. Siem legt uit, dat dat de bedoeling is van afbeeldingen en beelden in de kerk; dat we mogen voelen dat deze personen met ons in contact zijn. Dat ze ons zien en zich om ons bekommeren. Die afbeeldingen zijn er dus niet alleen voor het mooie, maar die personen willen écht met ons in contact treden. En het meest van al mogen we dat geloven van God zelf!
Als afsluiting gaan we samen nog even de Petrus en Pauluskerk in van Bergen. We kijken met andere ogen naar de personen die we zien afgebeeld; het wordt een ander soort ontmoeting…

Een bijzondere, indrukwekkende middag, waar ik ontroerd werd door het vertrouwen dat deze jongeren in elkaar stelden. Hi5spirit – een kerkelijke jongerengroep met prachtige jonge mensen uit onze regio! Heel veel dank natuurlijk voor Siem van Diepen, die bereid was om deze middag met ons – in vol vertrouwen – een bijzonder gesprek aan te gaan!
Namens het team van Hi5spirit
Karin Blaauw

Reacties zijn gesloten.

Vorige