Waarom biedt Hi5spirit een activiteitenprogramma aan vanuit de kerk?

Hieronder staan de richtlijnen die we hebben gehanteerd bij het bepalen van de activiteiten:

 1. Jongeren ondersteunen bij hun eigen zoektocht in een open sfeer.
 2. Activiteiten bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
 3. Een open groep zijn, waar iedereen welkom is.
 4. Activiteiten aanbieden waarbij verschillende leeftijdsgroepen kunnen kennismaken met elkaars leefwereld.
 5. Een bijdrage leveren aan de samenwerking in de regio.
 6. Een plek creƫren voor jongeren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onderdeel kunnen voelen van de geloofsgemeenschap.
 7. Uitdagen om na te denken over de betekenis van geloof in het leven, in brede zin, door zinvolle en leuke activiteiten.
 8. Verdieping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroordelen worden vervangen door de mogelijkheid daadwerkelijk een mening te kunnen vormen.
 9. Aandacht besteden aan een persoonlijke relatie met God door te ervaren:
  1. dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander;
  2. dat God nabij is in situaties van gebrokenheid en verlies;
  3. dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten;
  4. dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst;
  5. dat de geloofstraditie een dragende grond kan zijn in je leven.
 10. Ruimte maken voor de Geest door stilte-activiteiten en vormen van gebed.
 11. Ervaren hoe rode draden van Bijbelverhalen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen en samenvloeien en de betekenis daarvan in je persoonlijke leven.
 12. Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ontmoeting kan ontstaan met jezelf, de
  ander en de Ander.